Kontingens felkészítés Szolnokon

2018
Jan
08

A Magyar Honvédség Béketámogató Kiképző Központban január 08-án kezdte meg öt hetes felkészülését az a több mint negyven fő, aki az ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus – UNFICYP) Magyar Kontingens márciusi váltóállományát adja.

A kiképzés első két hetében a felkészülők elméleti foglalkozásokon vesznek részt, úgymint pszichológiai tréning, hadszíntér-, térképészeti és katonaföldrajzi ismeretek, emellett az angol nyelvű rádió hírváltás szabályaival, a főbb aknatípusokkal, a ciprusi konfliktus történelmi gyökereivel, kialakulásával, és a műveleti területen jellemző tűzszünetsértésekkel is megismerkednek. 


A résztvevők január 10-én pisztollyal és gépkarabéllyal végrehajtották az 1-2. számú békeműveleti lőgyakorlatot, amelynek célja, hogy felkészítse a békefenntartó műveletbe tervezett állományt a fegyverrel megoldandó feladatok eredményes végrehajtására, lehetőség szerint emberi élet kioltása nélkül. 

A kontingens leendő tagjai részt vettek tálcatűz oltási gyakorlaton is, ahol valós körülmények között gyakorolták be a veszélyhelyzet megszüntetését, a rendszeresített eszközök alkalmazásával.

A rendezvény január 29-től nemzetközivé válik, ugyanis a felkészítéshez szerb katonák is csatlakoznak, akik a Magyar Kontingens 43. váltóállományával együtt teljesítenek majd járőrfeladatokat. Az állomány tagjai többek között vegyivédelmi kiképzésen, hadszíntér ismereti-, híradó- és járőrfoglalkozásokon, valamint vámtájékoztatón vesznek részt. Ezzel egy időben külön felkészítést kapnak a Katonai Rendész Egységbe (Force Military Police Unit - FMPU) készülők, akiknek a felkészítése a speciális jogrend szerinti jövőbeni feladatellátásra összpontosul. A magyar és szerb egyenruhásokból álló alegység február 05. és 08. között zárógyakorlat során bizonyítja majd megszerzett tudását az elért képességekről és megtanult eljárásrendekről. 

Az UNFICYP felkészítéssel párhuzamosan kezdődött meg az ENSZ Libanoni Békefenntartó Misszió (UNIFIL) állományának felkészítése is, amely részeiben ráépül a ciprusi kiképzési rendezvény egyes tárgyköreire.

  • Cimkék: