Történet

2017
Oct
23

A Magyar Honvédség Béketámogató Kiképző Központ jogelődje 2000. október 1-jén jött létre a Magyar Honvédség 1. Könnyű Vegyes Ezred kötelékében, 2004. május 27-től pedig, mint az MH önálló szervezeti eleme folytatja tevékenységét. A központ az akkori két kiemelt békefenntartó misszió, az UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus - ENSZ Ciprusi Békefenntartó Erők) és az MFO (Multinational Force and Observers - Többnemzetiségű Erők és Megfigyelők, Sínai-félsziget) személyi állományának felkészítése és kiképzésének végrehajtása céljából alakult meg.

A Magyar Honvédség nemzetközi szerepvállalásának kiszélesedésével a katonai szervezet feladatrendszere is tovább bővült. Új elemként jelent meg a balkáni hadszíntér különböző misszióiba, az ISAF (International Security Assistance Force - Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők) Afganisztánba tervezett törzstisztjeinek és altisztjeinek felkészítése, valamint az IMOC (International Military Observer Course - Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam), illetve más nemzetközi programok, NATO és ENSZ szemináriumok, továbbképzések, tanfolyamok szervezése. 2006. szeptember 28-án a Magyar Köztársaság elnöke csapatzászlót adományozott a kiképző központ részére. A szervezet feladatrendszerét – az MH különleges műveleti képességfejlesztés rövid- és középtávú célkitűzéseinek figyelembevételével – 2007-ben kibővítették. Új elemként jelentkezett a nemzeti, majd a nemzetközi különleges műveleti alaptanfolyam szervezése és végrehajtása 2007-től 2011-ig.

 Az MH BTKK 2016. december 15-ei hatállyal az MH Összhaderőnemi Parancsnokság alárendeltségéből az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság alárendeltségébe került.

  • Cimkék: