Parancsnoki Köszöntő

2017
Oct
23

A Magyar Honvédség Béketámogató Kiképző Központ (továbbiakban: MH BTKK) a megalakítása óta számos nemzeti és nemzetközi felkészítést hajtott végre. Az MH BTKK által levezetett 244 nemzeti felkészítésen 5167 fő vett részt 2017-ig, míg az 50 nemzetközi felkészítést 1132 fő hajtotta végre. Honlapunkkal arra törekszünk, hogy bemutassuk az alakulatot, az MH BTKK-ban szolgálók áldozatos munkáját, és közelebb hozzuk az olvasóhoz ezt a világot, azokat a katonákat és civileket, akik a nemzetközi feladatokra történő kiképzéseket, felkészítéseket szervezik és hajtják végre. 

Az intézmény a felkészítések és kiképzések során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a képzéseken résztvevők a megszerzett tudás birtokában képesek legyenek feladataikat a műveleti területen eredményesen végrehajtani, ezzel segítve elő a műveleti célok, tágabb értelemben a Magyar Honvédség és szövetségesei céljainak elérését. Ennek érdekében nemcsak a műveleti területről érkező tapasztalatok feldolgozása és a kiképzés rendszerébe történő beépítése kap kiemelt figyelmet, hanem az a törekvés is, hogy az oktatás-képzés módszertana kövesse a nemzetközi és hazai trendeket, valamint új elvek és eljárások alkalmazásával támogassa a hatékonyság és eredményesség növelését. 

A 2013-as évben megkezdődött a távoktatási alapképesség koncepciójának kidolgozása és kialakítása az MH BTKK bázisán, melynek célja a hazai és nemzetközi oktatási-képzési trendekhez való közelítés mellett az intézmény képzési palettáján szereplő tanfolyamok újragondolása, átalakítása modern oktatás-képzéstechnológiai innovációk, módszerek, megoldások használatával. A Kölni Egyetem által kifejlesztett ILIAS távoktatási keretrendszer alkalmazásával olyan modulokat dolgoznak ki a katonai szervezet oktatói, amelyek innovatív, figyelemfelkeltő tulajdonságaik mellett lehetővé teszik a teljes tanulási folyamat felügyeletét. A keretrendszer adta lehetőségeket kiaknázva a tanulási folyamat egyénre szabható, amely magasabb szintre emeli a képzések hatékonyságát, eredményességét és az oktatás-képzés színvonalát. 

A Magyar Honvédség komoly hangsúlyt fektet a műveleti tapasztalatok feldolgozására, amely területen az MH BTKK eddig kiemelten jó eredményeket ért el. Az MH katonai szervezetei közül először a Kiképző Központ állított össze és dolgozott ki a békeműveleti képzésre összpontosító, tapasztalatok feldolgozását szolgáló kérdőívet elektronikus formában. Az itt szereplő kérdéseket a tesztüzem befejezése óta több ezer hazai és nemzetközi katona, rendőr és civil hallgató válaszolta meg a képzéseket követően. A javaslatok elemzései alapján olyan intézkedések kerülnek bevezetésre a jövőben, amelyek nagymértékben járulnak majd hozzá a képzés-kiképzés színvonalának magasabb szintre emeléséhez.


 

  • Cimkék: